Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2019 (XII.31..) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(X.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2020. 01. 01 - 2020. 01. 02

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján  eljárva a   szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(X.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról  következőket rendeli el:

1. §

A   szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2015.(X.14.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe e rendelet  1. melléklete lép.

2. §


(1)   E rendelet 2020. január 01. napján  lép hatályba és az azt  követő napon hatályát veszti.