Bakonya község képviselő testületének 8/2020 (VII.17.)

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.29.)Ök. számú rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020. 07. 18 - 2020. 07. 18

Bakonya község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.


A Bakonya Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló /2019. () rendelet (a továbbiakban: „R”) 3. §-a az alábbiak szerint módosul:A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi költségvetésének


a) tárgyévi  költségvetési bevételét                      90 445 784 Ft-ban,

   aa) működési költségvetési bevételét …           83 399 650 Ft-ban,

   ab) felhalmozási költségvetési bevételét             7 046 134 Ft-ban,

b) tárgyévi költségvetési kiadását     ………….    90 445 784 Ft-ban,

   ba) működési költségvetési kiadását …            83 399 650 Ft-ban,

- személyi jellegű kiadások                           22 085 574 Ft,

- munkaadókat terhelő járulékok                    4 826 963 Ft,

- dologi jellegű kiadások                               28 585 545 Ft,

- szociális juttatások                                     10 037 710 Ft,

- speciális célú támogatások                        11 510 113 Ft,

- tartalék                                                         5 619 867 Ft,

   bb) felhalmozási költségvetési kiadását             7 046 134 Ft-ban,

          -  beruházások előirányzata                          1 793 062 Ft,

          -  felújítások előirányzata:                                5 253 072 Ft,

összegben  állapítja meg.


Előző év(ek) felhasználható ( tervezett ) pénzmaradványát 3 604 910 Ft-ban határozza meg.


2.§.


A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 1, 2, 3, számú melléklet tartalmazza.


3.§.


(1) Ez rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Ez a rendelt a kihirdetését követő napon hatályát veszti.