Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019 (V.31..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 31 - 2019. 06. 01

Uppony  Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat és költségvetési szervei 2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  a következőket rendeli el:1.§


Az önkormányzat és szervei  2018.évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet  2. §-ának (1) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép:


Az önkormányzat 2018. évi költségvetését

                        

                                                               130,119,607,- Ft bevétellel

                                                               130,119,607,- Ft kiadással


állapítja meg.                                                                1. Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, az azt követő napon hatályát veszti.