Uppony község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018 (II.10..) önkormányzati rendelete

az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 12/2009.(IX.28.) rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2018. 02. 11 - 2018. 02. 12

Uppony Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. §


Az elektronikus kapcsolattartásról szóló 12/2009.(IX.28.) rendelet hatályát veszti.


  1. §


E rendelet 2018. február hó 11-én lép hatályba és 2018. február hó 12-én hatályát veszti.