Bakonya község képviselő testületének 7/2020 (VI.23.)

a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 5/2016.(III.22.) Ök. rendelet módosításáról.

Hatályos: 2020. 06. 25 - 2020. 06. 26

Bakonya Község Önkormányzata, a Képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§

(1)A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 5/2016.(III.22.) Ök. rendelet 10/A.§-a törlésre kerül.
2.§


(1)  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

     (2)  Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.