Gyöngyöstarján Község Önkormányzata polgármesterének 21/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 12/2014 (X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 12. 18 - 2020. 12. 19

Gyöngyöstarján Község Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében megállapított feladatkörében, Heves Megyei Kormányhivatal Állami Főépítésze, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság, Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Heves Megyei Kormányhivatal, a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala, a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1.§ A helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló 12/2014 (X.15.) önkormányzati rendelet (a

továbbiakban: Rendelet) az alábbiakban módosul:

(1) A Rendelet 11.§ (2)-e kiegészül az alábbi ponttal:

„d) K-mü Különleges mezőgazdasági üzemi terület”


(2) A Rendelet 11.§-a kiegészül egy új ponttal:

„(12) A K-mü jelű különleges mezőgazdasági üzemi terület övezetének elsődleges szerepe a mezőgazdasági termelés, feldolgozás és tárolás. A mezőgazdasági termeléshez kapcsolódóan idegenforgalmi, vendéglátó és szálláshely célú épületek is elhelyezhetők.”


2.§ A Rendelet 11.§-ának (11) bekezdésének táblázata kiegészül az alábbiak alapján:


építési övezet

Telekalakításra

vonatkozó előírások


Építmények elhelyezésére

vonatkozó előírások


építményekre

vonatkozó előírásokLegkisebb telek

építési

mód


legnagyobb

Beépítettség

/%/


legkisebb

Zöldfelület

/%/


legnagyobb


terület

m2


szélesség

/m/


épület

magasság

/m/


szintterületi

mutató

m2/ m2


K-mü

3500

-

Sz

25

60

8,0

0,6


3.§ A Rendelet mellékletét képező „Szabályozási terv – külterület” tervlapja jelen rendelet „SZT-M” alapján, míg a Rendelet mellékletét képező „Szabályozási terv – belterület” tervlapja jelen rendelet „SZTM2” alapján módosul.


4.§ Ez a rendelet 2020. december 18. napján lép hatályba.


Mellékletek