Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2021 (III.18..) önkormányzati rendelete

A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban igazgatási szünet és munkaszüneti nap elrendeléséről

Hatályos: 2021. 03. 19

Ligetfalva község  Önkormányzat Polgármestere a  2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról szóló 80/2021. (II. 22.) Korm. rendeletre tekintettel a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2), 232. § (3) és 232/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:


1. §


E rendelet hatálya a Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre és munkavállalókra terjed ki.


2. §


  1. A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatalban az igazgatási szünet:

a./nyáron a tárgyév 31. hetének első napjától augusztus 20. napjáig tart,

b./télen december 27. napjától december 31. napjáig tart.

  1. A jegyző az igazgatási szünet időtartamára vonatkozó szabadság engedélyezésekor gondoskodik a zavartalan ügymenet és a feladatellátás biztosításáról.
  2. A Zalacsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.


3.§


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


                            Barcza Zoltán                                   dr. Prótár Henrietta

                            polgármester                                                            jegyzőKihirdetve:

Ligetfalva, 2021. március 18.

dr. Prótár Henrietta

jegyző

Mellékletek