Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014 (III.4.) önkormányzati rendelete

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló 2/2004. (II.18.) rendeletének módosításáról.

Hatályos: 2014. 03. 04 - 2018. 07. 11

1.§


(1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép


(2) A rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

2. §

E rendelet 2014. április 1-én lép hatályba.

Záradék:


A rendelet kihirdetve: 2014. március 5.


Ácsteszér, 2014. március 5.