Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2020 (XII.23.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 11/2015. (XI.25.) rendeletének módosításáról szóló 10/2020. (XI.03.) számú önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2021. 01. 01

Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testülete - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Ácsteszér Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a helyi adókról 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Nem lép hatályba Ácsteszér Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló a helyi adókról szóló 11/2015. (XI.25.) rendeletének módosításáról szóló 10/2020 (XI.03.) számú önkormányzati rendelete.


2. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.


Ácsteszér, 2020. december 22.


                                

                                polgármester                                                   jegyző
Kihirdetve: 2020. december 23.
                                                                                           

                                                                               

                                                                                       jegyző