Ligetfalva község önkormányzata képviselő testületének 3/2017 (III.29..) önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

Hatályos: 2017. 03. 30

Ligetfalva  Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2017. (III. 29. )  önkormányzati rendelete

a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról


Ligetfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1.§ Helyi népszavazást a választópolgárok 25 %-a kezdeményezhet.

2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3.§ Hatályát veszti  a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 3/1992. (X.8.) önkormányzati rendelet.Ligetfalva , 2017. március 27.                   Dr. Prótár Henrietta                                           Barcza Zoltán

                   Jegyző                                                                polgármester

            

Kihirdetve: Ligetfalva, 2017. március 29.

dr. Prótár Henrietta

jegyző