Kunfehértó Község Képviselő-testületének 5/2015 (IV.23..) önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Hatályos: 2015. 04. 24

Kunfehértó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kunfehértó Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete végrehajtásáról a következőket rendeli el:


1. §


(1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

908 155 E Ft  

költségvetési bevétellel

888 772 E Ft  

költségvetési kiadással


19 383 E Ft  

helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.


(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2., 3., mellékletek szerint fogadja el.


(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. és az 5. melléklet szerint fogadja el.


2. §


(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.


(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 14. melléklet szerint fogadja el.


(3) Az Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(4) Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 12. és 13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.


(5) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 15. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.


3. §


(1) A képviselő-testület kiemeli, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítani kell, illetve annak alakulását figyelemmel kell kísérni.


(2) A költségvetési maradványnak a 2015. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kell.


4. §


A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesíteni kell.


5. §


Jelen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.Kunfehértó, 2015. április 22.                        (: Huszár Zoltán:)                                       (: Csupity Zoltán :)

                            polgármester                                            címzetes főjegyző

Jelen rendelet 2015. április 23-án kihirdetésre került:

(: Csupity Zoltán :)

címzetes főjegyző

Mellékletek