CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2017.(V.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI NÉPSZAVAZÁS KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES VÁLASZTÓPOLGÁROK SZÁMÁRÓL

Hatályos: 2017. 05. 23

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §


Helyi népszavazást a település választópolgárai huszonöt százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.

2. §


A helyi népszavazásra a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvényben foglaltak az irányadóak.

3.  §


Ez a rendelet 2017. május 23-én lép hatályba.