CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017.(III.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK JUTTATÁSAIRÓL

Hatályos: 2017. 03. 15

Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében és 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §


A rendelet hatálya kiterjed a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselőkre, közszolgálati ügykezelőkre és a jegyzőre (együttesen: köztisztviselők).

2. §


(1) A köztisztviselőket 2017. évben illetménykiegészítés illeti meg.


(2) Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők és a középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében egységesen a köztisztviselő alapilletményének 10 %-a.

3. §


A köztisztviselők számára a Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

4. §


(1) Az a köztisztviselő, aki a hivatalnál és jogelődjénél 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 év közszolgálati idővel rendelkezik a „Közigazgatás szolgálata” pénzdíjban és ehhez kapcsolódó emléklapban részesül.


(2) A köztisztviselőt megillető pénzdíj:

  • 10 év esetén a havi bruttó bér          75 %-a,
  • 15 év esetén a havi bruttó bér        100 %-a,
  • 20 év esetén a havi bruttó bér        150 %-a,
  • 25 év esetén a havi bruttó bér        200 %-a,
  • 30 év esetén a havi bruttó bér        250 %-a,
  • 35 év esetén a havi bruttó bér        275 %-a,
  • 40 év esetén a havi bruttó bér        300 %-a.


(3) A díjat évente egyszer, a közszolgálati tisztviselők napjához kapcsolódóan a polgármester adja át.

Záró rendelkezések


5. §


(1) Ez a rendelet 2017. március 15. napján lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti Cakóháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Körjegyzőség köztisztviselői részére megállapított illetménykiegészítésről szóló 1/2010.(II.11.), valamint a Kónyi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 3/2015.(III.19.) önkormányzati rendelete.