CAKÓHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

5/2013.(IX.20.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FILMFORGATÁSI CÉLÚ KÖZTERÜLET-HASZNÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOKRÓL

Hatályos: 2013. 09. 21

Cakóháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Cakóháza Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére (a továbbiakban: filmforgatás) a közterület-használat szabályairól szóló rendelet az e rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazandó.


2. §A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.


3. §


A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díj:

a.) forgatási helyszín esetében:            200 Ft/m2/nap

b.) technikai kiszolgálás esetében:       150 Ft/m2/nap

c.) stáb parkolás esetében:                  100 Ft/m2/nap.


4. §


Mentes a díjfizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat szolgáló film és filművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása.


5. §


A Képviselő-testület a hatósági szerződéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.


6. §Ez a rendelet 2013. szeptember 21-én lép hatályba.