Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2015.(VI.30.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 24- 2015. 09. 24

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2015.( VIII.24.) rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról  szóló

10/2015.(VI.30.)  önkormányzati rendelete

módosításáról


Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény – továbbiakban Htv. - 1. § (1) bekezdésében, 5. § b) pontjában, továbbá a 6. §-ban kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 10/2015.(VI.30.) – a továbbiakban „Ör” – rendeletét a következők szerint módosítja:


1.§


Az Ör. 2. § -a a következők szerint módosul:


„2. §   (1)   Az adó évi mértéke:

            a) lakás esetén 5.000.- Ft,

b) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén 5.000.- Ft,

            c) lakásbérleti jogonként 4.000.- Ft.

(2) Mentes az adó alól a Htv. 18. §-ban meghatározott adóalany.”2.§


Az önkormányzat rendelete 2015. szeptember 24. napján lép hatályba.


Csányoszró, 2015. augusztus 14.
Nagyfi Endre

polgármester

Tóth László

jegyző

Kihirdetve: 2015. augusztus 24.Tóth László

    jegyző