Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 5.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 06- 2022. 03. 07

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 5.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.03.06.

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 10. § (1) bekezdésében, az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontjában, az Szt. 26. § bekezdésében, az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontjában, az Szt. 32. § (3) bekezdésében, az Szt. 45. § (1) bekezdésében, az Szt. 45. § (7) bekezdésében, az Szt. 62. § (2) bekezdésében, az Szt. 92. § (1) bekezdésében, az Szt. 92. § (2) bekezdésében, az Szt. 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8., 8a. pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja.

1. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet

a) 12. § (3) bekezdés a) pontjában a „300” szövegrész helyébe a „400” szöveg,
b) 12. § (3) bekezdés b) pontjában a „400” szövegrész helyébe az „500” szöveg,
c) 21. § (3) bekezdésében a „600” szövegrész helyébe a „800” szöveg
lép.

2. § Ez a rendelet 2022. március 6-án lép hatályba.