Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01- 2022. 08. 01

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete

a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete módosításáról

2022.08.01.

Csányoszró Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 10. § (1) bekezdésében, az Szt. 25. § (3) bekezdés b) pontjában, az Szt. 26. § bekezdésében, az Szt. 32. § (1) bekezdés b) pontjában, az Szt. 32. § (3) bekezdésében, az Szt. 45. § (1) bekezdésében, az Szt. 45. § (7) bekezdésében, az Szt. 62. § (2) bekezdésében, az Szt. 92. § (1) bekezdésében, az Szt. 92. § (2) bekezdésében, az Szt. 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, a 29. § (2) bekezdésében és a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 8., 8a. pontjában meghatározott feladatkörében a következő rendeletet alkotja.

1. § A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 6/2021. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A beiskolázási támogatás összege 5 000 – 30 000,-Ft/fő közötti összegben állapítható meg az éves szociális keret figyelembe vételével.”

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.