Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 28- 2023. 12. 28

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2019. (XI.22.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2023.12.28.

Csányoszró Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja meg szervezeti és működési rendjéről.

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. december 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 11/2023. (XII. 20.) önkormányzati rendelethez3

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. december 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.