Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 02- 2023. 05. 02

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2023.05.02.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez3

2. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez4

3. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez5

4. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez6

5. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez7

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 3. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.