Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 01- 2023. 05. 02

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.05.01.

Csányoszró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Csányoszró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csányoszró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csányoszró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csányoszró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Csányoszró Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2023. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

5 840 750

0

5 840 750

I.

Működési kiadások

42 272 132

0

42 272 132

1.1

Gépjárműadó

0

0

1.1

Személyi juttatások

23 276 008

23 276 008

1.2

Helyi adók

5 840 750

0

5 840 750

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 591 498

2 591 498

1.21

ebből: Iparűzési adó

4 910 000

4 910 000

1.3

Dologi kiadások

16 404 626

16 404 626

1.22

Vagyonu típusú adók

930 750

930 750

1.3

Egyéb közhatalmi bevétel

0

II

Felhalmozási kiadások

0

9 502 206

9 502 206

II.

Intézményi bevételek

550 000

0

550 000

2.1

Beruházások

6 419 378

6 419 378

2.1

Lakbér

120 000

120 000

2.2

Felújítások

3 082 828

3 082 828

2.2

Műv. Ház bérbead.

0

Ingatlanvagyon hasznosításából (víztorony)

430 000

430 000

Egyéb bevételek

0

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

158 296 558

0

158 296 558

III.

Működási célra átvett pénzeszközök

180 388 867

0

180 388 867

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

34 351 359

34 351 359

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

149 752 725

149 752 725

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Egyéb működési célú pénzeszk. átvétel (védőnő)

4 119 100

4 119 100

Egyéb műk célú pe. átvétel (közmunka január,február)

4 056 450

0

4 056 450

3.3

Egyéb működési célra átvett pénzeszköz (Kulturális)

0

0

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

13 315 000

13 315 000

3.4

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.( polgármester)

0

3.4

Intézményfinanszírozás

110 630 199

110 630 199

3.5

Műk.c.pe.átv. (KÖH önk-i hjár.)

22 460 592

22 460 592

IV.

Pénzügyi befektetések

0

0

0

Műk.c.pe.átv. (Óvoda fennt. hjár..)

0

Műk.c.pe.átv. (Védőnő Besence és Nagycsánytól.)

0

Közfoglalkoztatási tartalék

0

IV.

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz

0

V.

Tartalékok

7 629 392

0

7 629 392

V.

Finanszírozási bevételek

27 110 919

9 502 206

36 613 125

5.1

Működési céltartalék

7 629 392

7 629 392

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Felhalmozási céltartalék

0

5.2

Felhalmozási célú hitelek

0

5.3.

Előző évi normatíva

0

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

27 110 919

9 502 206

36 613 125

5.31

Működési célra

0

VI.

Finanszírozási kiadások

5 692 454

5 692 454

5.32

Felhalmozási célra

9 502 206

9 502 206

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

0

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

Államháztartáson belüli előlegek visszafiz.

5 692 454

5 692 454

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

213 890 536

9 502 206

223 392 742

KIADÁSOK ÖSSZESEN

213 890 536

9 502 206

223 392 742

2. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás

Költségvetési támogatás

51 126 681

51 126 681

Személyi juttatások

10 800 850

10 800 850

- ebből köznevelési

31 970 033

Adóbevételek

5 840 750

5 840 750

Munkaadókat terhelő járulékok

1 260 239

1 260 239

ÁH-n belül műk. átv. pe.

0

Dologi kiadások

1 654 000

1 654 000

EFOP projekt

0

Pénzmaradvány (év végi pénzkészlet)

0

Pénzeszköz átadás

0

0

Egyéb bevételek

0

0

Bevételek összesen

56 967 431

0

56 967 431

Kiadások összesen

13 715 089

0

13 715 089

Város- és községgazdálkodás

Költségvetési támogatás

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

242 570

242 570

Felújítás

0

Beruházás

6 419 378

6 419 378

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

242 570

6 419 378

6 661 948

Településfejlesztési projektek és finanszírozásuk

Felújítás (orvosi rendelő végszámla)

0

Felújítás

3 082 828

3 082 828

Átvett pénzeszköz

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

3 082 828

3 082 828

Intézmény finanszírozás (Közös Önkormányzati Hivatal)

Költségvetési támogatás

75 706 874

75 706 874

Intézményfinanszírozás

110 630 199

110 630 199

Átvett pénzeszköz

22 460 592

22 460 592

0

Bevételek összesen

98 167 466

0

98 167 466

Kiadások összesen

110 630 199

0

110 630 199

Közfoglalkoztatás

Munkaügyi támogatás (működési célú pe. átvétel)

4 056 450

4 056 450

Személyi juttatások

4 830 000

4 830 000

Munkaadókat terhelő járulékok

313 950

313 950

Tartalék

0

0

Dologi kiadások

0

Bevételek összesen

4 056 450

0

4 056 450

Kiadások összesen

5 143 950

0

5 143 950

Közvilágítás

Költségvetési támogatás

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

2 875 000

2 875 000

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

2 875 000

0

2 875 000

Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése

Költségvetési támogatás

2 270 000

2 270 000

Személyi juttatások

0

0

Működési célú pe. átvétel (kulturális bérf. támogatása)

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

3 037 200

3 037 200

Pénzeszköz átadás

0

Felújítások

0

Bevételek összesen

2 270 000

0

2 270 000

Kiadások összesen

3 037 200

0

3 037 200

Köztemető fenntartása és működtetése

Költségvetési támogatás

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

266 000

266 000

Beruházási kiadások

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

266 000

0

266 000

Háziorvosi alapellátás

0

Dologi kiadások

1 262 510

1 262 510

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 262 510

0

1 262 510

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

Dologi kiadások

2 400 156

2 400 156

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

2 400 156

0

2 400 156

Család és nővédelmi eü gondozás

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

4 119 100

4 119 100

Személyi juttatások

3 164 508

3 164 508

Költségvetési támogatás

0

Munkaadókat terhelő járulékok

411 386

411 386

Besence, Nagycsány hozzájárulása

0

Dologi kiadások

194 310

194 310

0

Bevételek összesen

4 119 100

0

4 119 100

Kiadások összesen

3 770 204

0

3 770 204

Könyvtár

Költségvetési támogatás

0

Személyi juttatások

420 000

420 000

Munkaadókat terhelő járulékok

54 600

54 600

0

Dologi kiadások

1 311 910

1 311 910

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 786 510

0

1 786 510

Nemveszélyes hulladék kezelése, gyűjtése, szállítás

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

0

0

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

Tulajdonosi bevételek (víztorony)

430 000

430 000

Dologi kiadások

0

0

Lakbér

120 000

120 000

Pénzeszköz átadás

0

Költségvetési támogatás

0

0

Beruházás (falugondnoki gépjármű)

0

0

0

0

Felújítás

0

0

Bevételek összesen

550 000

550 000

Kiadások összesen

0

0

0

Önkormányzati szociális támogatás

Költségvetési támogatás

13 315 000

13 315 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

13 315 000

13 315 000

Pénzeszköz átadás (Családsegítő)

0

0

Szociális tüzifa támogatás

0

Dologi kiadások

0

0

Bevételek összesen

13 315 000

0

13 315 000

Kiadások összesen

13 315 000

0

13 315 000

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Költségvetési támogatás

1 721 970

1 721 970

Dologi kiadások

1 721 970

1 721 970

Bevételek összesen

1 721 970

0

1 721 970

Kiadások összesen

1 721 970

0

1 721 970

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Költségvetési támogatás

5 612 200

5 612 200

Személyi juttatások

4 060 650

4 060 650

Munkaadókat terhelő járulékok

551 323

551 323

Dologi kiadások

1 439 000

1 439 000

Bevételek összesen

5 612 200

0

5 612 200

Kiadások összesen

6 050 973

0

6 050 973

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

5 840 750

5 840 750

Személyi juttatások

23 276 008

23 276 008

Működési bevételek

550 000

550 000

Munkaadókat terhelő járulékok

2 591 498

2 591 498

0

Dologi kiadások

16 404 626

16 404 626

Önkormányzat költségvetési támogatása

149 752 725

149 752 725

Beruházások

6 419 378

6 419 378

Működési célra átvett

8 175 550

8 175 550

Felújítások

3 082 828

3 082 828

Felhalmozási célra

0

Működési célú pénzeszköz átadások

117 866

117 866

Hivatal működtetéséhez átvett

22 460 592

22 460 592

Társulásnak átadott pénzeszköz

34 233 493

34 233 493

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

27 110 919

9 502 206

36 613 125

Önkormányzat által folyósított ellátások

13 315 000

13 315 000

- működési célú

27 110 919

27 110 919

Tartalék

7 629 392

7 629 392

- felhalmozási célú

9502206

Megelőlegezések visszafizetése

5 692 454

5 692 454

Előző évi pénzkészlet

Intézmény finanszírozás

110 630 199

110 630 199

Bevételek mindösszesen

213 890 536

9 502 206

223 392 742

Kiadások mindösszesen

213 890 536

9 502 206

223 392 742

3. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

2023. ÉVI NORMATÍV TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

2022.

2023.

Kv. tv. Szerint

Bérintézkedések
támogatása

Kiegészítés

Összesen

Kv.-i támogatás

Kiegészítés

Összesen

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

60 890 140

632489

22865451

84388080

60 851 630

14 855 244

75 706 874

Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása + 68/2023 (III.10) korm.rend.

6452895

994354

2988635

10435884

7 500 995

7 500 995

- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása

2031120

94343

940706

3066169

2 095 600

2 095 600

- közvilágítás fenntartásának támogatása

1504000

103152

696572

2303724

1 943 000

1 943 000

- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

2220765

753462

1028539

4002766

2 735 725

2 735 725

- közutak fenntartásának támogatása

697010

43397

322818

1063225

726 670

726 670

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6000000

877888

2778878

9656766

6 600 000

6 600 000

Kiegészítő támogatás

0

Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után

73343035

2504731

28632964

104480730

74 952 625

14 855 244

89 807 869

Polgármesteri illetmény támogatása

3443155

3443155

3 915 653

3 915 653

Közvilágítás kiegészítő támogatása

1 140 000

1 140 000

Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:

76 786 190

2 504 731

28 632 964

107 923 885

80 008 278

14 855 244

94 863 522

0

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

15 865 750

1 403 500

17 269 250

31 970 033

31 970 033

Óvodapedagógusok elismert létszáma

12 153 750

1 003 500

13 157 250

14209830

14 209 830

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

0

3878000

3 878 000

Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap)

0

0

Őedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

0

0

Óvodaműködtetési támogatás-
(Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)

2 200 000

400 000

2 600 000

2951000

2 951 000

Óvodaműködtetési támogatás-

0

6590000

6 590 000

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

0

0

- 12 hónap

1 512 000

1 512 000

1701000

1 701 000

Bérkieg.tám. 68/2023 (III.10) korm.rend.

0

2640203

2 640 203

0

0

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

0

0

Szociális feladatok támogatása

17 093 000

17 093 000

13 315 000

13 315 000

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás + bérkieg.tám.68/2023 korm.r.

4 590 000

551 700

5 141 700

5612200

5 612 200

Gyermekétkeztetés támogatása

0

0

0

- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez

0

0

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

0

0

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése

1 624 500

1 624 500

1721970

1 721 970

0

0

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

23 307 500

551 700

23 859 200

20 649 170

20 649 170

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

118 229 440

4 459 931

28 632 964

151 322 335

134 897 481

14 855 244

149 752 725

0

HELYI ADÓBEVÉTELEK

0

Kommunális adó

846 000

846 000

930 750

Telekadó

0

Iparűzési adó

4 100 000

4 100 000

4 910 000

Gépjármű adó

0

ÖSSZESEN

4 946 000

4 946 000

5 840 750

0

Önkormányzati hivatal támogatása kiegészítés után

14 855 244

632 489

22 865 451

38 353 184

Óvoda támogatása

15 865 750

1 403 500

17 269 250

Önkormányzat

87 508 446

2 423 942

5 767 513

95 699 901

118 229 440

4 459 931

28 632 964

151 322 335

4. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK

adatok: Ft-ban

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2023. évi terv

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

34 351 359

Önkormányzatoknak

Családsegítő Baksa

117 866

Társulások

34 233 493

SKTT

0

Sellyei Ivóvízminőség-javító Társulás

Mecske-Dráva Társulás

414 642

Csányoszró Térségi Intézményfenntartó Társulás

33 818 851

Államháztartáson kívül

Háztarásoknak

Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

34 351 359

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2023. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Szociális tűzifa és téli reszicsökkentés

0

Eseti pénzbeli szociális ellátások

13 315 000

Önkormányzati segély

0

Települési támogatás

13 315 000

Köztemetés

0

Étkeztetés

Házi gondozás

ÖSSZESEN

13 315 000

5. melléklet a 6/2023. (IV. 24.) önkormányzati rendelethez

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnoki szolgálat

Költségvetési támogatás

5 612 200

5 612 200

Személyi juttatások

4 060 650

4 060 650

Önkormányzati hozzájárulás

438 773

438 773

Munkaadókat terhelő járulékok

551 323

551 323

Dologi kiadások

1 439 000

1 439 000

Beruházás

0

0

Bevételek összesen

6 050 973

0

6 050 973

Kiadások összesen

6 050 973

0

6 050 973