Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 6/2014.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 02

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 6/2014.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.02.

Csányoszró Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 35. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól a következő rendeletet alkotja.

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.