Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 6/2014.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 01

Csányoszró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 6/2014.(X.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.01.

Csányoszró Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvény 32. cikk § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 143. § (4) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján - és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 35. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével - a települési képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásairól a következő rendeletet alkotja.

1. § A települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 6/2014. (X. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselői tiszteletdíj, alapdíj összege 40.000 Ft”

2. § Hatályát veszti a települési képviselők tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 6/2014. (X. 24.) önkormányzati rendelet 3. §-a.

3. § Ez a rendelet 2024. március 1-jén lép hatályba.