Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020.(XII.15.)önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 16/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 01. 01- 2021. 01. 01

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének


14/2020.(XII.15.) önkormányzati rendelet


a helyi iparűzési adóról szóló 16/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet

módosításárólVokány Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében        eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Htv. 6. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 16/2012.(XI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésében az „állandó vagy ideiglenes jelleggel” szövegrész és 2.§ (2) bekezdésében az „állandó jelleggel végzett” szövegrész  hatályát veszti.


2. §


Hatályát veszti a Rendelet 2. § (3) bekezdése.


3. §


(1) Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.


(2) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.Vokány, 2020. december 14.
            Mester Mihályné                                                                   Csalos Beáta

             polgármester                                                                             jegyzőA rendeletet a polgármester a  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Katv.) 46. § (4) bekezdésében foglaltak szerint Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében        eljárva 2020. december 14. napján alkotta meg, kihirdetésre került 2020. december 15-én.


                                                                                              Csalos Beáta

                                                                                                    jegyző

Mellékletek