Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 24- 2023. 11. 24

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.11.24.

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban. Szt.) 132. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. november 25. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.