Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 29- 2024. 03. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.29.

Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.13.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselőtestület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)

„a) tárgyévi költségvetési bevételét 170.397.515 Ft-ban,
aa) működési költségvetési bevételét 170.397.515 Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 0 Ft-ban,
b) tárgyévi költségvetési kiadását 170.397.515 Ft-ban,
ba) működési költségvetési kiadását 156.255.515 Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 14.142.000-ban,
bc) finanszírozási kiadását 0 Ft-ban,
c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 46.592.687 Ft-ban,
ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,
cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 0 Ft-ban,”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Elõzõ évi pénzmaradvány” sora és „Önkorm. bevételei összesen:” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Bevételi jogcímek:)

Elõzõ évi pénzmaradvány

46.592.687

Önkorm. bevételei összesen:

170.397.515

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Dologi kiadás” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételi jogcímek:)

Dologi kiadás

46.409.459

3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Önkorm. kiadásai összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(Bevételi jogcímek:)

Önkorm. kiadásai összesen:

170.397.515

2. melléklet a 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 2024.évi előleg. sora és „Pénzmaradvány összesen” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2024.évi előleg

-778.319

Pénzmaradvány összesen

46.592.687

3. melléklet a 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „Előző évi pénzmaradvány” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(BEVÉTELEK

TERV)

Előző évi pénzmaradvány

46.592.687

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet I. pontjában foglalt táblázat „Önkormányzat bevétele összesen:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(BEVÉTELEK

TERV)

Önkormányzat bevétele összesen:

170.397.515

3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet II. pontjában foglalt táblázat „Város- és községrend. feladatok” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Város- és községrend. feladatok

-

11.982.425

1500.000

13.482.425

4. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet II. pontjában foglalt táblázat „Összes működési kiadás:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Összes működési kiadás:

23.404.000

3.003.000

43.117.034

-

14.142.000

86.958.459

5. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklet II. pontjában foglalt táblázat „Önkorm. kiadása össz.” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Önkorm. kiadása össz.

23.404.000

3.003.000

43.117.034

83.439.056

14.142.000

170.397.515

4. melléklet a 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele” sora és „Működési célú bevételek összesen (01+....+10)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2024--2025-2026.-2027.évi alakulását külön bemutató mérleg
)

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10

46.592.687

Működési célú bevételek összesen (01+....+10)

11

170.397.515

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2024--2025-2026.-2027.évi alakulását külön bemutató mérleg
)

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14

46.409.459

3. Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat „Önkormányzat bevételei összesen (11+37)” sora és „Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

2024--2025-2026.-2027.évi alakulását külön bemutató mérleg
)

Önkormányzat bevételei összesen (11+37)

50

170.397.515

Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)

51

170.397.515