Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 30- 2024. 03. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2024.03.30.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. március 31. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.