Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 29- 2024. 03. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.29.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(XII.1.)önkormányzati rendelete 1. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Vokány község közigazgatási területe a fogorvosi ügyelet vonatkozásában egy fogorvosi körzetet alkot, mely ellátást az önkormányzat megállapodás alapján biztosítja.”

2. § Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(XII.1.)önkormányzati rendelete 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A fogorvosi ügyeleti körzet székhelye: 7773. Villány, Oportó utca 3.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.