Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 30- 2024. 03. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2024.03.30.

Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában leírt jogkörével élve, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésének f) pontja alapján az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. §2

2. §3

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez4

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. március 31. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.