Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról

Hatályos: 2024. 03. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2018.(XI.27.)önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról

2024.03.29.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Vokányi Óvoda és Konyha főzőkonyháján igénybevett étkezésért fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet hatálya az óvodásokra, általános iskolásokra, a Vokányi Óvoda és Konyha, az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal Vokányi Kirendeltsége és Vokány Község Önkormányzatának dolgozóira (továbbiakban: alkalmazottak), a szociális étkezőkre valamint a vendégétkezőkre terjed ki.

(2) A Vokányi Óvoda és Konyha főzőkonyhája az óvodai ellátásban, az általános iskolai ellátásban részesülők részére tízórait, ebédet és uzsonnát, minden további az (1) bekezdésben szereplő részére ebédet biztosít.

(3) A gyermekétkeztetést igénybevevők személyi térítési díj fizetésére vonatkozó normatív kedvezményeket külön jogszabály, a szociális étkeztetés tekintetében ezen rendelet határozza meg. További egyedi kedvezmény adható az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján.

Szociális étkeztetés

2. § (1)1 A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 965,-Ft/nap.

(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (továbbiakban: személyi térítési díj) a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyainak figyelembe vételével a rendelet 1. melléklete alapján kell megállapítani.

Alkalmazottak, vendégétkezők

3. § Az alkalmazottak és a vendégétkezők által fizetendő térítési díjat, illetve annak nyersanyagnormáját részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

Óvodai étkeztetés

4. §2 Az óvodai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege: 620,-Ft/fő/nap. Ebből:

a) tízórai 130,-Ft/fő/nap

b) ebéd 380,-Ft/fő/nap

c) uzsonna 110,-Ft/fő/nap

Általános iskolai étkeztetés

5. §3 Az általános iskolai gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege: 680,-Ft/fő/nap. Ebből:

a) tízórai 150,-Ft/fő/nap

b) ebéd 400,-Ft/fő/nap

c) uzsonna 130,-Ft/fő/nap

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjakról szóló 5/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete, valamint a hatályos módosító önkormányzati rendelete: a 10/2013.(IX.16.), 7/2015.(IV.30.) és 14/2015.(IX.24.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet4

A jogosult személy jövedelme

A

B

Fizetendő személyi térítési díj

Szolgáltatási önköltség (Ft)

Intézményi térítési díj (kerekítve)(Ft)

0 – 28.500,-Ft 5

963

965

300

28.501-42.750,-Ft 6

963

965

500

42.751-71.250,-Ft 7

963

965

600

71.250,-Ft felett 8

851

965

700

2. melléklet9

Igénybevevők köre

A

B

C

Nyersanyagár (Áfa-val)

Rezsi költség

Intézményi térítési díj (Ft)
(A+B)

Alkalmazottak

600

-

600

Vendégétkezők

600

400

1000

1

A 2. § (1) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 1. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 0 – 28.500,-Ft. sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 0 – 28.500,-Ft. sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 28.501-42.750,-Ft. sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 28.501-42.750,-Ft. sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 42.751-71.250,-Ft. sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 42.751-71.250,-Ft. sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

8

Az 1. mellékletben foglalt táblázat 71.250,-Ft felett. sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 1. mellékletben foglalt táblázat 71.250,-Ft felett. sora a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. melléklet a Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.