Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 29- 2024. 03. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.29.

Vokány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontjában leírt jogkörével élve, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (2) bekezdésének f) pontja alapján az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:

1. § Az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 965,-Ft/nap.”

2. § Az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

1. Az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 0 – 28.500,-Ft–71.250,-Ft felett. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A jogosult személy jövedelme

A

B

Fizetendő személyi térítési díj)

0 – 28.500,-Ft

963

965

300

28.501-42.750,-Ft

963

965

500

42.751-71.250,-Ft

963

965

600

71.250,-Ft felett

851

965

700