Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 8/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 29- 2024. 03. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 8/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.03.29.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott jogkörével élve, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli:

1. § A zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 8/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.