Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 8/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 30- 2024. 03. 30

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról szóló 8/2012.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2024.03.30.

Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott jogkörével élve, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli:

1. §2

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2024. március 31. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.