Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 23

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.11.23.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–3. melléklethez
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítani köteles a költségvetési rendeletét.
Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet-tervezet összeállításának alapjai.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet-tervezet 1. §-a Vokány Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetése bevételi, kiadási főösszegének, valamint a költségvetési egyenleg összegének módosítását tartalmazza.
2. §-hoz
Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.
3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.