Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.03.29.
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1–4. melléklethez
Általános indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntés szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítani köteles a költségvetési rendeletét.
Az Áht., valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet-tervezet összeállításának alapjai.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A rendelet-tervezet 1. §-a Vokány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványa összegének, tárgyévi költségvetési bevétele és kiadása módosítását tartalmazza.
2. §-hoz
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló rendelet mellékleteit szabályozza újra. A rendelet-tervezet mellékletei tartalmazzák a módosított előirányzatokat.
3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.