Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.03.29.
az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 11/2016.(XII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
Általános indokolás
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXXIII. törvény 6. § (1) bek. szerint, a települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve - rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A fogorvosi ügyeletre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.
2. §-hoz
A fogorvosi ügyeleti székhelyet tartalmazza.
3. §-hoz
A Rendelet hatálybalépését tartalmazza.