Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 03. 29

Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.03.29.
az étkezési térítési díjakról szóló 11/2018.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez
1. § A szociális étkeztetés önköltségének összegét tartalmazza.
2. § A szociális étkeztetés önköltségének és térítési díjának összegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
3. § A hatályba lépéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.