Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020 (I.29.) önkormányzati rendelete

a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2020. évi illetményalapjáról

Hatályos: 2020. 01. 30- 2020. 12. 30

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csókakő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének egyetértésével a következőket rendeli el:

1. § A Csókakői Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 2020. évben 46380,-Ft.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kezdődően kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2020. december 31. napján hatályát veszti.

Mellékletek