Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020 (I.29.) önkormányzati rendelete

a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló 21/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Hatályos: 2020. 01. 30- 2020. 01. 30

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól szóló 21/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Mellékletek