Csákberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 10- 2020. 07. 10

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

                                    270.570.930.- Ft Költségvetési bevétellel

                                   191.355.600.- Ft Költségvetési kiadással

         79.215.330.- Ft Költségvetési egyenleggel, melyből

                                               0 Ft működési (hiány, többlet)

                                               0 Ft felhalmozási (hiány, többlet)

állapítja meg.”

2.§ A Rendelet

 1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet,
 2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet,
 3. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet,
 4. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet,
 5. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet,
 6. 6. melléklete helyébe a   6. melléklet,
 7.  7. melléklete helyébe a 7. melléklet,
 8. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet,
 9. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet,
 10. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet,
 11. 11. melléklete helyébe a 11. melléklet,
 12. 1. függeléke helyébe az 1. függelék

lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.