Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004.(I.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 28

Csákberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.11.28.
a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 1/2004.(I.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Csákberény Község Önkormányzat a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Korm. rend. 32. § (6) bekezdése szerint a településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárás keretén belül történhet. A tárgyalásos eljárás szabályait az a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a tartalmazza.
A településrendezési eszközök módosításához szükséges tervdokumentáció elkészítésével az Székely Nóra településtervezőt bízta meg.
Csákberény településrendezési eszközeinek 837/5, 837/6, 839/2 és 837/7 hrsz.-ú ingatlanok területét érintő módosítás. Ezek az ingatlanok a területen tervezett sportolási és rekreációs célú projekt megvalósításához szükségesek. A módosítás során a különleges sportterülete (Ksp) helyi építési szabályzatban foglalt övezeti leírása annak érdekében változik, hogy az övezetben bármely rekreációs és sportolási célú építmény vagy beruházás elhelyezésére alkalmas legyen, ne csak a golf és ahhoz kapcsolódó létesítmények építését tegye lehetővé.
A tervezett építmények létesítése Csákberény hatályos településrendezési eszközeivel nincsenek összhangban, így szükségessé vált a településrendezési eszközök módosítása.
Csákberény Község Önkormányzat 50/2022.(VI.27.) határozata a tervezési területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
A település a partnerségi egyeztetést és a környezeti vizsgálat szükségességére irányuló eljárást lefolytatta, az állami főépítész egyeztető tárgyalást tartott 2023. május 19-én, melyről szóló jegyzőkönyv és záró szakmai vélemény egyetértő, mely alapján a helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyható. A FE/ÁF/00463-17/2023. iktatószámú hozzájáruló záró szakmai vélemény kiadásra került.