Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015 (II.25.) önkormányzati rendelete

Feketeerdő Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2015. 02. 25- 2015. 05. 04

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 1.f. és 2. pontja szerint, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 23. és 26§-a,  valamint a 2011. évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról alapján és figyelemmel az államháztartás működési rendjét szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.  törvény rendelkezéseire, az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.04.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A Képviselő-testület a Rendelet 1. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

(1) A Képviselő-testület Feketeerdő község 2014. évi költségvetésének

                  kiadási főösszegét  65 357 e Ft-ra,

                  bevételi főösszegét 65 357 e Ft-ra módosítja.

2. §

A Képviselő-testület a Rendelet 1, 2, 3 számú melléklete helyébe e rendelet 1, 2, 3 számú melléklete lép.

3. §

       A Képviselő-testület a Rendelet 8. § (1) bekezdését az alábbiak szerint módosítja:

 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az általános tartalékot 521 e Ft-ban határozza meg.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.