Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 03- 2023. 12. 03

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2023.12.03.

Feketeerdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet 2023. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez5

2. melléklet a 12/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez6

1

Az önkormányzati rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. december 4. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.