Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014.(II.5) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 02- 2023. 12. 03

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014.(II.5) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.12.02.

Feketeerdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL című 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Feketeerdő Község Önkormányzata a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága véleményének kikérésével a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.5.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.”

2. § A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL című 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A közszolgáltatás kiterjed)

„a) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közműcsatornával el nem látott, vagy közműcsatornával ellátott, de közcsatornára rá nem kötött ingatlan tulajdonosára, vagyonkezelőjére vagy egyéb jogcímen használójára (továbbiakban: ingatlantulajdonos), továbbá a közszolgáltatóra és a kibocsátóra,
b) A rendelet személyi hatálya nem terjed ki arra a kibocsátóra, aki külön jogszabályok szerint engedélyezett és működtetett egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt vagy egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.”

3. § A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL című 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2023. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

1. A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ KÖZSZOLGÁLTATÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL című 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„12 000,- Ft / m3+ ÁFA”