Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014.(II.5) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 02

Feketeerdő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XII. 1.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.12.02.
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014.(II.5) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testülete 2014-ben megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 3/2014. (II.5.) önkormányzati rendeletét az akkor hatályos és vonatkozó jogszabályokban kapott felhatalmazások és előírások alapján.
Az Önkormányzat 2014-ben 10 évre szóló közszolgáltatási szerződést is kötött az AQUA Kft.-vel a feladatok ellátása érdekében.
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) IX/A. fejezete írja elő a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésére, begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátásának szabályait.
A jogszabályi környezet változásai, a közszolgáltatás ellátása és a közszolgáltatási díjkedvezmény alkalmazásával kapcsolatban felmerült változtatási, aktualizálási igények miatt szükségessé vált fentiekben hivatkozott önkormányzati rendelet módosítása
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításról szóló 2013. évi CXIV. törvény határozza meg, hogy természetes személy esetén a díj hatósági áron szabályozott, tehát ez esetben nem változik a szolgáltatás díja (Rendelet-tervezet 1. melléklete), csak a díjkedvezmény/támogatás mértékében és módjában történne változás. Nem lakossági felhasználó (nem természetes személy) esetén az ár nem hatósági díjon, hanem valós költségek alapján van meghatározva, melyről a közszolgáltató javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. Ezt a díjtételt szükséges megemelni.