Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.9.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 28- 2023. 05. 28

Tapsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Tapsony Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.9.) önkormányzati rendelete módosításáról1

2023.05.28.

Tapsony Község Önkormányzat Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez5

2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez6

3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez7

4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez8

5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez9

6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez10

7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez11

8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez12

9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez13

10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez14

11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez15

12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez16

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2023. május 29. napjával.

2

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 4. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 5. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 6. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 7. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 8. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 9. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 10. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 11. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 12. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.