Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 03- 2024. 01. 02

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 15/2014. (IX. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.03.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, a 40. §-ában és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. §2

3. § Ez a rendelet 2024. január 2-án lép hatályba, és 2024. január 3-án hatályát veszti.

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 2. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.