Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 02- 2024. 01. 01

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.02.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) – (4) bekezdésében, a 29. § (1) – (2) bekezdésében, a 131. § (1) bekezdésében, a 162. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2024. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 14/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez2

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.