Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 27- 2024. 01. 26

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.27.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, az 5. § (2) bekezdés b) - c) pontjában, a 6. § (6) bekezdésében, a 11. § (16) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, és a 18. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, és a 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1

2. § Ez a rendelet 2024. január 26-án lép hatályba, és 2024. január 27-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez2

2. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez3

3. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez4

1

Az 1. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.