Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 26- 2024. 01. 26

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.26.

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. pontjában, az 5. § (2) bekezdés b) - c) pontjában, a 6. § (6) bekezdésében, a 11. § (16) bekezdésében, a 13. § (1) bekezdésében, és a 18. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, és a 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013.(IV.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2024. január 26-án lép hatályba, és 2024. január 27-én hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Forgalomképtelen törzsvagyon

Sorszám

Hrsz.

Területe (m2)

Minőségi osztály

Fekvése

1.

54

2547

autóbusz megálló

Petőfi utca

2.

55

1329

árok

Nincs utca név

3.

64

9887

közterület

Dózsa György utca

4.

65/1

779

közút

Nincs utca név

5.

113

393

árok

Nincs utca név

6.

136

1836

közút

Rákóczi utca

7.

154/2

64

víztorony

Széchenyi utca

8.

178

2087

közút

Széchenyi utca

9.

179

13464

közút

Széchenyi utca

10.

180

483

közút

Széchenyi utca

11.

206

921

közút

Széchenyi utca

12.

216

3008

közút

Széchenyi utca

13.

218

576

saját használatú út

Szántóföldi dülő

14.

234

154

közút

Kossuth utca

15.

237

16018

beépítetlen terület

Petőfi utca

16.

244

3197

árok

Nincs utca név

17.

250

1381

közút

Petőfi utca

18.

265

708

közút

Petőfi utca

19.

290/2

165

közút

Kossuth utca

20.

291

473

közút

Kossuth utca

21.

05

3328

árok

Külterület

22.

07

5114

árok

Külterület

23.

021

6642

temető

Nincs utca név

24.

024/2

746

földút

Külterület

25.

026

5838

temető

Nincs utca név

26.

027

1489

földút

Nincs utca név

27.

028

5196

temető

Nincs utca név

28.

030

2957

közút

Nincs utca név

29.

036

8275

temető

Nincs utca név

30.

037

432

földút

Külterület

31.

046

1367

árok

Külterület

32.

049

27647

földút

Szántóföldi dülő

33.

054

3445

árok

Külterület

34.

056

705

földút

Szántóföldi dülő

35.

058

291

földút

Külterület

36.

060

927

árok

Külterület

37.

063

3920

vasúti töltés

Külterület

38.

071

8703

árok

Külterület

39.

083

1244

földút

Szántóföldi dülő

40.

093

727

földút

Szántóföldi dülő

41.

096

867

árok

Külterület

42.

097

3334

földút

Szántóföldi dülő

43.

098/20

11195

földút

Külterület

44.

099

1207

árok

Külterület

45.

0105

2099

árok

Külterület

46.

0108

9666

árok

Külterület

47.

0109

14400

árok

Külterület

48.

0111

1748

árok

Külterület

49.

0112/2

2067

földút

Külterület

50.

0116

444

árok

Külterület

51.

0125

3749

árok

Külterület

52.

0126

34460

földút

Külterület

53.

0129/1

798

földút

Külterület

54.

0131

7345

árok

Külterület

55.

0132

3278

földút

Külterület

56.

0135

15672

földút

Külterület

57.

0142

601

árok

Külterület

58.

0145

18587

földút

Külterület

59.

0150

870

árok

Külterület

60.

0152

601

árok

Külterület

61.

0154

1058

árok

Külterület

62.

0155

4055

árok

Külterület

63.

0159

1086

árok

Külterület

64.

0163

18012

földút

Külterület

65.

0173

5535

földút

Külterület

66.

0178

2802

árok

Külterület

67.

0186

1424

árok

Külterület

68.

0189

70273

földút

Külterület

69.

0202

9218

földút

Külterület

70.

0205

23834

földút

Külterület

71.

0234

7406

földút

Külterület

72.

0236

40268

közút

Külterület

73.

0238

28114

közút

Külterület

74.

0240

10186

földút

Külterület

75.

0242

3471

árok

Külterület

76.

0243

4370

árok

Külterület

77.

236

7171

közterület

Kossuth. L. utca

78.

692

5984

közút

Nincs utcanév

79.

783

4814

árok

Nincs utcanév

80.

808

622

árok

Nincs utcanév

2. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

Sorszám

Hrsz.

Területe (m2)

Minőségi osztály

Fekvése

1.

119/1

10358

Óvoda

Rákóczi utca 163.

2.

119/2

1483

Vízmű

Rákóczi utca

3.

217

21746

Sport telep

Széchenyi utca

4.

228

700

Kivett orvosi rendelő, könyvtár, udvar

Kossuth L. utca 97.

5.

229

1762

Közösségi ház

Kossuth L. utca 96.

6.

264

2257

Jónás féle ház

Petőfi S. utca 64.

7.

281/1

3430

Művelődési ház

Petőfi S. utca 52.

8.

282/1

1643

Kivett községháza, udvar

Kossuth L. utca 81.

9.

266

2152

Kivett lakóház, udvar (1/2-ed tulajdoni hányad)

Petőfi utca 63/A.

3. melléklet a 2/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet
Forgalomképes vagyon

Sorszám

Hrsz.

Területe (m2)

Minőségi osztály

Fekvése

1.

18

2257

telek

Petőfi utca 16.

2.

61

2676

Ady utcai raktár

Ady E. utca 112.

3.

050/14

2120

anyagbánya

Külterület

4.

120

5164

beépítetlen terület

Rákóczi utca

5.

121

171

telephely

Nincs utca név

6.

151

2713

beépítetlen terület

Széchenyi utca 185/D

7.

154/1

3011

beépítetlen terület

Széchenyi utca

8.

155

3045

beépítetlen terület

Széchenyi utca

9.

214

3166

telek

Széchenyi utca

10.

240/2

1447

beépítetlen terület

Petőfi utca

11.

246/2

443

beépítetlen terület

Petőfi utca

12.

280

4871

beépítetlen terület

Petőfi utca

13.

420

356

rét

Nincs utca név

14.

776

571

kert

Nincs utca név

15.

811

662

kert

Nincs utca név

16.

812

697

kert

Nincs utca név

17.

79/A

469 (7943)

általános iskola Kutas

Petőfi utca 80/A.

18.

455/A

626 (3296)

bolt Kutas

Petőfi utca 75.

19.

277

3.790

Kivett 3 gazdasági épület, udvar

Petőfi S. utca 54.