Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 01

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.01.
a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekvédelem helyi szabályait a 23/2015. (IX. 18.) önkormányzati rendeletében állapította meg, melyben rendelkezik a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról is. Az önkormányzati rendelet 1. mellékletének 1. pontjában került rögzítésre az óvodában biztosított gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj, a 2. pontjában pedig a szünidei gyermekétkeztetés intézményi térítési díja. Az étkeztetést biztosító „PROFIT 2D” Kft. minden év novemberében megküldi a következő évtől esedékes nyersanyagnormát, mely alapján a rendeletet módosítani szükséges.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
Az önkormányzati rendelet melléklete kerül újra szabályozásra, a módosított rendelkezéseket figyelembe véve.
A 2. §-hoz
A hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.